کانال‌نفت: با تصویب هیات مدیره توانیر، الکتروموتورهای کم بازده یکصدهزار کولرآبی توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان با هماهنگی مجری طرح بهینه سازی شرکت توانیر تعویض خواهد شد.

براساس این طرح، شرکت سرمایه گذار مکلف است برای موتورهای جدید کولر آبی مورد استفاده در این طرح، تاییدیه نسبت بازدهی انرژی گرید A (معادل رده 4IE بین المللی) را از آزمایشگاه های مرجع مستقل مورد تایید وزارت نیرو اخذ نماید.

این طرح مختص مشترکین مصارف خانگی دارای کولر آبی است و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان موظف است از طریق برگزاری مناقصه، سرمایه گذار برای اجرای طرح به تعداد یکصد هزار دستگاه کولر آبی را انتخاب نماید.

قیمت این کولرها در روند برگزاری مناقصه کشف و اعلام خواهد شد و در نهایت مشترکان داوطلب تنها 15 درصد از هزینه های تعویض موتورهای الکتریکی کولرهای آبی را در اقساطی 36 ماهه پرداخت خواهند کرد.

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان مکلف است برای حصول اطمینان از اسقاط موتور کولرهای آبی فرسوده تعویض شده، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی